informace pro zákazníky - CL-Profimat

Přejít na obsah

informace pro zákazníky

INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY

INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY
dle zákona č. 634/1992 Sb.

Zákon o ochraně spotřebitele
a zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku
  1. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za kvalitu zboží po dobu 24 měsíců od převzetí zboží, nejedná-li se o věc, jejíž použití je jinak časově omezeno. Časové omezení musí být uvedeno na obalu věci.
  2. Zakoupené zboží je možno reklamovat u prodávajícího, respektive v jeho provo­zovně, kde byla věc zakoupena.
  3. Pokud kupující u prodávajícího uplatní vady zboží v reklamační době, prodávající zboží převezme oproti potvrzení o tom, že byla věc reklamována. Reklamaci je prodávající povinen vyřídit do 30dnů, kdy o způsobu vyřízení reklamace v této lhůtě zákazníka vyrozumí.
  4. Nemá-li věc vlastnosti, které jsou prodejcem deklarovány, může kupující požado­vat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměře­né, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.
  5. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstra­nitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlou­vy odstoupit.
  6. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměře­nou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
  7. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
  8. Případné spory ze smluv uzavřených mezi zákazníkem a prodávajícím lze řešit prostřednictvím subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Tímto subjektem je česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, se sídlem Štěpánská 567/15, Praha 2, adr@coi.cu, www.coi.cz
Zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb § 25 odst. 2 písm. a)
„Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“
CL-PROFIMAT s.r.o.
 Dubice 116, Česká Lípa, 470 01
 +420 774 422 602
Návrat na obsah